YENGIL ONA TILI. ERGASHGAN QO`SHMA GAPLAR.

YENGIL ONA TILI. ERGASHGAN QO`SHMA GAPLAR.

JONLI EFIR: Qo`shma gaplarning ergashgan qo`shma gaplar turi haqida to`liq va asosiy ma`lumot.

TELEGRAM BOTdan Ro’yxatdan o’tish
https://telegram.me/iprofibot

GOOGLE CLASSROOMdan ro’yxatdan o’tish:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRGF1RVFSJ0VVnxmiACZLWad95LS-UG8ncmG2BQLkx5Q1jCA/viewform?vc=0&c=0&w=1

РЕГИСТРАЦИЯ В GOOGLE CLASSROOM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWbdq-mJSX1x_QWtjx21K1iAAbIfPk1qAOcuhQWygGYgRsg/viewform?vc=0&c=0&w=1