YENGIL ONA TILI. FE`LLARNING VAZIFA SHAKLLARI.

YENGIL ONA TILI. FE`LLARNING VAZIFA SHAKLLARI.

JONLI EFIR. Fe`lning vazifa shakllari: sof fe`l, harakat nomi, sifatdosh va ravishdosh haqida to`liq ma`lumotlar

TELEGRAM BOTdan Ro’yxatdan o’tish
https://telegram.me/iprofibot

GOOGLE CLASSROOMdan ro’yxatdan o’tish:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRGF1RVFSJ0VVnxmiACZLWad95LS-UG8ncmG2BQLkx5Q1jCA/viewform?vc=0&c=0&w=1

РЕГИСТРАЦИЯ В GOOGLE CLASSROOM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWbdq-mJSX1x_QWtjx21K1iAAbIfPk1qAOcuhQWygGYgRsg/viewform?vc=0&c=0&w=1